Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Zmiana rozmiaru czcionki:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dalików na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.”

Z treścią projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dalików na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.” można zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Dalików, Plac Powstańców 1, pok. nr 23, w godzinach 8.00 - 15.00 w terminie od 14 stycznia 2019 r. do 04 lutego 2019 r.
Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej, ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Dalikowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: ekogeoglob@gmail.com

OBWIESZCZENIE

Zmiana rozmiaru czcionki:

Informujemy, iż w dniu 9 stycznia 2019 r. firma FBSerwis nie zdołała odebrać odpadów od wszystkich mieszkańców Gminy Dalików z Rejonu I z powodów technicznych.

Z informacji przekazanych przez firmę wynika, iż do odbioru pozostały miejscowości: Dalików, Julianów, Marysin, Tobolice oraz część Domaniewa, Stanisławowa i Brudnowa Pierwszego.

Dodatkowy termin odbioru ustalono na dzień 12 stycznia 2019 r. (sobota). Odpady należy wystawić od godziny 6.00 rano.

Za utrudnienia przepraszamy

Zmiana rozmiaru czcionki:

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o przerwie w dostawie energii elektrycznej.

23.01.2019r. godz. 9-14 Złotniki (stacja 3-2155)

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie : www.pgedystrybucja.pl .
Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

Zmiana rozmiaru czcionki:

I N F O R M A C J A

Gmina Dalików informuje, iż odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości w każdej ilości. Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać od godziny 6:00 rano. Ustalono harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości obowiązujący w 2019 roku.

Harmonogram odbioru odpadów rejon 1 w 2019 roku

 Harmonogram odbioru odpadów rejon 2 w 2019 roku

Zmiana rozmiaru czcionki:


Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików ukończyła pierwszą część rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dalikowie. Wykonawcą prac jest firma WODNER II, która przeprowadziła roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, a także roboty ziemne i fundamentowe. Kolejny etap do wykonania to roboty murowe.

 

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

10 grudnia 2018 r. Gmina Dalików zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Dalikowie. Dotację otrzymają mieszkańcy, którzy do końca lipca 2018 roku złożyli w Gminie wnioski w tej sprawie. Dotacja wynosi do 50% kosztów budowy przyłącza, lecz nie więcej niż 3 000 zł. Całość inwestycji począwszy od przeprowadzenia procedury przetargowej, poprzez wykonanie robót budowlanych, aż do końcowego rozliczenia dotacji przeprowadzi Gmina Dalików.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Brudnowie zakończyła realizację projektu pn. "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Brudnowie". W ramach inwestycji wykonano następujące prace: nadmurowanie kominów, wymurowanie ścianek okalających, wykonanie wieńców żelbetowych i więźby dachowej, ułożenie izolacji z folii paroszczelnej i wełny mineralnej, wykonanie pokrycia z blachy dachówkowej, zamontowanie nowych rynien i rur spustowych, wykonanie podbitek okapów i zadaszenia nad wejściem, instalacja oprawy oświetleniowej przed wejściem do budynku. Na realizację inwestycji OSP pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 99 490 zł.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:


 

BĄDŹ CZUJNY!!!
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

ŁODR zs w Bratoszewicach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Poddębicach


Zaprasza na szkolenia:
1. „Warunki gospodarowania na obszarach ONW”
2 . „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym”

05 grudnia 2018 roku (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dalikowie
o godzinie 10:00
W programie:
• Wymogi programu azotanowego
• Nowe zasady stosowania i przechowywania nawozów
• Zasady prowadzenia dokumentacji nawożenia azotem
• Bioasekuracja- wymogi dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta
• Prezentacja oferty PZU SA
Lektorzy: specjalista Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach oraz przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Zmiana rozmiaru czcionki:

Zmiana rozmiaru czcionki:

Podziękowanie

Składam podziękowanie mieszkańcom Gminy Dalików za wieloletnią współpracę w okresie pełnienia przeze mnie funkcji Wójta Gminy Dalików.

Dziękuję za współpracę pracownikom Urzędu Gminy i wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicielom podmiotów gospodarczych, proboszczom parafii leżących na terenie Gminy Dalików oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pełniąc funkcję Wójta starałem się maksymalnie wykorzystać czas i pojawiające się możliwości, aby zapewnić Gminie rozwój. Mimo ograniczenia, jakim zawsze była szczupłość funduszy własnych, Gmina mocno zmieniła się na korzyść. Ostatnia kadencja i rok bieżący są szczególnie owocne w inwestycje. Nigdy dotąd rozmach inwestycyjny nie był tak duży. W bieżącym roku 45 % wydatków gminy to inwestycje, zamykają się one kwotą ponad 11 mln zł. Taka skala przedsięwzięć możliwa jest dzięki pozyskanym dotacjom, ponieważ nasza gmina jest w stanie wygospodarować tylko 880 tys. funduszy własnych. W czasie ostatniej kadencji pozyskanych zostało prawie 20 mln zł dotacji. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że jest to ogromna kwota w skali tak małej gminy. Dzięki niej gminna infrastruktura przeżywa okres intensywnego rozwoju zaplanowany również na rok przyszły. Takim dorobkiem mogą się pochwalić miasta i tylko nieliczne gminy wiejskie.

Życzę wszystkim dalszego rozwoju, wszelkiej pomyślności oraz poprawy standardu życia w przyszłości.

Paweł Szymczak

Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików otrzyma blisko 1 mln zł dofinansowania do budowy I etapu drogi gminnej Kuciny - Dąbrówka Górna - Gajówka-Kolonia w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W 2019 roku powstanie pierwszy kilometr tej drogi. Gmina nie mogła się ubiegać o dofinansowanie budowy dłuższego odcinka ze względu na przedłużająca się procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, która została rozpoczęta w maju 2018 roku i trwa do dziś.

Wniosek o dofinansowanie budowy drogi złożony przez Gminę Dalików we wrześniu 2018 r. przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej województwa łódzkiego.

LISTA WNIOSKÓW