Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 19 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Paweł
Zmiana rozmiaru czcionki:

Podziękowanie

Składam podziękowanie mieszkańcom Gminy Dalików za wieloletnią współpracę w okresie pełnienia przeze mnie funkcji Wójta Gminy Dalików.

Dziękuję za współpracę pracownikom Urzędu Gminy i wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicielom podmiotów gospodarczych, proboszczom parafii leżących na terenie Gminy Dalików oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pełniąc funkcję Wójta starałem się maksymalnie wykorzystać czas i pojawiające się możliwości, aby zapewnić Gminie rozwój. Mimo ograniczenia, jakim zawsze była szczupłość funduszy własnych, Gmina mocno zmieniła się na korzyść. Ostatnia kadencja i rok bieżący są szczególnie owocne w inwestycje. Nigdy dotąd rozmach inwestycyjny nie był tak duży. W bieżącym roku 45 % wydatków gminy to inwestycje, zamykają się one kwotą ponad 11 mln zł. Taka skala przedsięwzięć możliwa jest dzięki pozyskanym dotacjom, ponieważ nasza gmina jest w stanie wygospodarować tylko 880 tys. funduszy własnych. W czasie ostatniej kadencji pozyskanych zostało prawie 20 mln zł dotacji. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że jest to ogromna kwota w skali tak małej gminy. Dzięki niej gminna infrastruktura przeżywa okres intensywnego rozwoju zaplanowany również na rok przyszły. Takim dorobkiem mogą się pochwalić miasta i tylko nieliczne gminy wiejskie.

Życzę wszystkim dalszego rozwoju, wszelkiej pomyślności oraz poprawy standardu życia w przyszłości.

Paweł Szymczak

Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików otrzyma blisko 1 mln zł dofinansowania do budowy I etapu drogi gminnej Kuciny - Dąbrówka Górna - Gajówka-Kolonia w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W 2019 roku powstanie pierwszy kilometr tej drogi. Gmina nie mogła się ubiegać o dofinansowanie budowy dłuższego odcinka ze względu na przedłużająca się procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, która została rozpoczęta w maju 2018 roku i trwa do dziś.

Wniosek o dofinansowanie budowy drogi złożony przez Gminę Dalików we wrześniu 2018 r. przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej województwa łódzkiego.

LISTA WNIOSKÓW
Zmiana rozmiaru czcionki:

K U R E N D A

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców Gminy Dalików, że dnia 22 listopada 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dalikowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Dalików.

PORZĄDEK OBRAD

Zmiana rozmiaru czcionki:

W Domaniewie został ukończony I etap budowy sali sportowej oraz 2 sal lekcyjnych przy szkole podstawowej. Prace prowadzi firma WODNER II Kazimierz Żurawski. Do tej pory zostały ukończone roboty murowe i dach. Trwają prace dotyczące montażu okien i wykonania tynków. Na rozbudowę obiektu Gmina Dalików pozyskała blisko 3 mln. środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików ogłosiła po raz trzeci przetarg na wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucinach o powierzchni 800 m2 oraz wykonanie zjazdu i dojścia dla pieszych z drogi krajowej. Oferty można składać do dnia 30 listopada 2018 r. Poprzednie dwa przetargi musiały zostać unieważnione. Pierwszy z powodu braku wykonawcy (nie wpłynęła żadna oferta), drugi z powodu wpłynięcia tylko jednej oferty na kwotę przewyższającą możliwości finansowe Gminy. Na sfinansowanie inwestycji Gmina pozyskała środki Unii Europejskiej w kwocie 160 633 zł.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie dotację w kwocie 108 476 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Dalikowie. Dotację otrzymają mieszkańcy, którzy do końca lipca 2018 roku złożyli w Gminie wnioski w tej sprawie. Dotacja wynosi do 50% kosztów budowy przyłącza, lecz nie więcej niż 3 000 zł. Całość inwestycji począwszy od przeprowadzenia procedury przetargowej, poprzez wykonanie robót budowlanych, aż do końcowego rozliczenia dotacji przeprowadzi Gmina Dalików. 

Zmiana rozmiaru czcionki:

Dobiega końca pierwszy etap budowy oczyszczalni ścieków w Dalikowie. W chwili obecnej trwają prace z zakresu branży architektoniczno-budowlanej. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji "EKOMEL" S.A. z Poddębic. 

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików zabiega o dofinansowanie do I etapu budowy drogi gminnej Kuciny - Dąbrówka Górna - Gajówka-Kolonia w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zgodnie z komunikatem Wojewody Łódzkiego wniosek Gminy Dalików złożony we wrześniu 2018 r. przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie poddany ocenie merytorycznej.

KOMUNIKAT WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików rozpoczęła rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Dalikowie. Wykonawcą prac jest firma WODNER II Kazimierz Żurawski. Pierwszy etap inwestycji obejmuje wykonanie fundamentów, murów oraz konstrukcji i pokrycia dachu. 

 

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniewku zakończyła realizację projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domaniewku". W ramach inwestycji wykonano sufit podwieszany, podłogę z płytek, pomalowano ściany i sufity, przebudowano dwa otwory drzwiowe wraz z montażem drzwi do zaplecza kuchennego, zamontowano parapety wewnętrzne oraz oświetlenie typu LED. Pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejksiej to 51 741 zł.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie ukończyła realizację projektu pn. "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie". W ramach inwestycji podniesiono konstrukcję murową i kominy, zamontowano nową więźbę drewnianą, wykonano nowe pokrycie, strop oraz sufit podwieszany, odtworzono tynki wewnętrzne oraz elewację zewnętrzną, zastosowano oświetlenia wewnętrzne i zewnętrzne typu LED oraz zamontowano klimatyzację. Pozyskane dofinansowanie to 141 740 zł.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków o dotację i pożyczkę m.in. na termomodernizację budynków mieszkalnych i wymianę piecy w ramach programu Czyste Powietrze. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat dofinansowania. Niezbędne informacje można również odnaleźć na stronach internetowych: https://portal.wfosigw.lodz.pl/strona-glowna-programu oraz http://www.wfosigw.lodz.pl/ogloszenie_o_naborze.php

Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików ukończyła we wrześniu realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dalików 2018". W tym roku z prywatnych posesji zostały zabrane płyty eternitowe w ilości ponad 83 ton. Wykonawcą prac była firma RENOVO S.C. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czytaj więcej...