Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 25 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Zmiana rozmiaru czcionki:

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2017 ROKU

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)

  Komu przysługuje zwrot części podatku akcyzowego?

 Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, czyli posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemna zgodę. Zgoda jest wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków.

  Miejsce i termin składania wniosków w 2017 roku

 W roku 2017 posiadacze gospodarstw rolnych położonych na terenie naszej gminy, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Dalików w następujących terminach:

  - od 1 lutego do 28 lutego 2017 r. - składamywnioski wraz z imiennymi fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. – pierwszy termin,

  - od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. - składamywnioski wraz z imiennymi fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2017 r. – drugi termin.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Dalikowie (pokój nr 22).

  Decyzja i kwota zwrotu podatku

 Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

 Kwotę zwrotu podatku oblicza się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, określanej corocznie przez Radę Ministrów.

 Kwota zwrotu nie może być wyższa niż iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego 2016 roku, z wyłączeniem:

 - gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym

  W 2017 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi: 1,00. Maksymalny limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi: 86,00 zł.

 Decyzję o zwrocie podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

 Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji Wójta Gminy Dalików nastąpi w terminach:

 - od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2017 roku, dotyczy wniosków o zwrot podatku złożonych w pierwszym terminie,

 - od 1 października do 31 października 2017 roku, dotyczy wniosków o zwrot podatku złożonych w drugim terminie.

  Wypłata pieniędzy nastąpi przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Dalikowie.