Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 25 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Zmiana rozmiaru czcionki:

 Utrzymanie psów

Przypomina się, że właściciele psów są zobowiązani do prowadzenia stałego dozoru nad nimi. Zwolnienie psa od stałego dozoru jest dozwolone w przypadku, gdy pies jest uwiązany lub znajduje się na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym psu jego opuszczenie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez psa ponosi jego właściciel. Niezachowanie w/w środków ostrożności stanowi zagrożenie dla innych osób, jest źle postrzegane przez społeczność lokalną oraz grozi mandatem karnym z art. 77 Kodeksu wykroczeń w wysokości do 250 zł.

Ponadto uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt kto utrzymuje zwierzę domowe (między innymi psy), ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

W przypadku pojawienia się bezdomnych psów sprawę należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Dalikowie telefonicznie pod numer: 43 678 01 83 wew. 24 lub do pokoju nr 28.


Opłata od posiadania psów

 Urząd Gminy w Dalikowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 145/08 Rady Gminy Dalików z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 382, poz. 3793, z późn. zm.) wprowadzono na terenie gminy Dalików opłatę od posiadania psów.

Opłatę pobiera się od osób fizycznych i jej wysokość w roku kalendarzowym 2018 wynosi 50 zł od każdego psa.

Opłata od posiadania psów jest płatna z góry, bez wezwania do dnia 31 marca, lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa. W przypadku nabycia psa po 30-tym czerwca opłata płatna jest w połowie jej wysokości.

Wpłat opłaty należy dokonywać do rąk Sołtysa.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych (rolników) – z tytułu posiadania nie więcej niż 2 psów;
2) osób mających jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania domów jednorodzinnych;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
5) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.