Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 15 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Nina, Celina, Walerian
Zmiana rozmiaru czcionki:

 

Komunikat w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami

Starostwo Powiatowe w Poddębicach przypomina, że od dnia 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami , o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 201 r., poz. 992). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności bądź miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu.
Wzory formularzy rejestrowych zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizującego i formularza o wykreślenie z rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 2458).
Wpisowi do rejestru na wniosek z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podlegają zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy m.in.:
•    posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
•    transportujący odpady,
•    sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
•    wytwórców odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do dnia 24 lipca 2018 r.
Podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności.