Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 9 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald
Zmiana rozmiaru czcionki:

Wydanie decyzji o warunkach zabudow

Wymagane dokumenty:


 Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy załączyć:

1) w dwóch egzemplarzach kopię mapy zasadniczej  w skali 1:1000,( ewentualnie do celów projektowych), obejmującej swym zasięgiem obszar podlegający analizie równy co najmniej trzem szerokościom frontu działki, nie mniej jednak niż 50 m, od granic działki w każdą stronę wzdłuż drogi przy której jest położona przedmiotowa działka oraz drogę i najbliższe zabudowania po tej samej stronie drogi- wydawaną przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ( na jednym egz. mapy należy nanieść lokalizację  projektowanego obiektu),

2) warunki techniczne dostaw mediów: wody i energii elektrycznej w przypadku działki nieuzbrojonej:

 a) wody – Urząd Gminy w Dalikowie

 b) energii elektrycznej- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Zakład Energetyczny RE Sieradz ul. Wojska Polskiego 98, tel. 43 826-73-70.

3) odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora( w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik),

4) inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na załatwienie sprawy.

 

 Miejsce złożenia:

Urząd Gminy w Dalikowie,  sekretariat lub pok. nr 26,  I piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30   tel. 43 678-01-23 wew. 27,   Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików

 

 Sposób załatwienia sprawy:

  1. Złożenie wypełnionego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z wymaganymi załącznikami.
  2. Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

 Czas realizacji sprawy: do dwóch miesięcy.

 

 Opłaty: opłata skarbowa

  • za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 107 zł. (dotyczy decyzji w sprawach innych niż   dotyczących budownictwa mieszkaniowego);
  • za przeniesienie praw do decyzji – 56 zł;
  • w przypadku decyzji odmownej-opłat za jej wydanie nie pobiera się;
  • opłaty wnoszone są w chwili składania wniosku w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Nr 36 9263 0000 3020 4769 2003 0003

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.  w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U Nr 164, poz. 1588 ).

 - ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U.  Nr 225, poz. 1635)  

 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.