Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 25 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Zmiana rozmiaru czcionki:

Miesięczna stawka opłat od osoby zamieszkującej daną nieruchomość będzie wynosić:

 - 11 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 19 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

I N F O R M A C J A

Gmina Dalików informuje, iż odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości w każdej ilości. Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać od godziny 6:00 rano. Ustalono harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości obowiązujący w 2019 roku.

Harmonogram odbioru odpadów rejon 1 w 2019 roku

 Harmonogram odbioru odpadów rejon 2 w 2019 roku

Zmiana rozmiaru czcionki:

PRZYPOMNIENIE W SPRAWIE PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przypominamy, iż 31 grudnia 2018 r. upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2018 r. Opłata jest równa kwocie wyliczonej w ostatniej złożonej deklaracji. Należność wpłacona po terminie staje się zaległością, od której będą naliczane odsetki. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami w wysokości 11,60 zł. Uprzejmie prosimy o terminowe dokonanie wpłaty, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (43) 678 01 83 lub osobisty w Urzędzie Gminy w Dalikowie (pokój 17).

Ponadto przypominamy o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących ilości osób zamieszkałych na nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

 

Zmiana rozmiaru czcionki:

I N F O R M A C J A

Gmina Dalików informuje, iż odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości w każdej ilości. Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać od godziny 6:00 rano. Ustalono harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości obowiązujący w II półroczu 2018 roku.

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku

 
Zmiana rozmiaru czcionki:
Zmiana rozmiaru czcionki:
Zmiana rozmiaru czcionki:
Zmiana rozmiaru czcionki:

NOWY WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2015 r.
DEKLARACJA PDF <do pobrania>
DEKLARACJA DOC <do pobrania>
DEKLARACJA ODT <do pobrania>

Zmiana rozmiaru czcionki:

UCHWAŁA NR XXIV/122/2016 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XII/58/2015 z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XI/52/2015 Rady Gminy Dalików z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Dalików

UCHWAŁA NR XI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Dalików

UCHWAŁA NR 144/13 w sprawie te rminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 145/13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z obszaru gminy Dalików, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

UCHWAŁA NR VI/26/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 143/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 150/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty