Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta
Zmiana rozmiaru czcionki:

ŁODR zs w Bratoszewicach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Poddębicach


Zaprasza na szkolenia:
1. „Warunki gospodarowania na obszarach ONW”
2 . „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym”

05 grudnia 2018 roku (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dalikowie
o godzinie 10:00
W programie:
• Wymogi programu azotanowego
• Nowe zasady stosowania i przechowywania nawozów
• Zasady prowadzenia dokumentacji nawożenia azotem
• Bioasekuracja- wymogi dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta
• Prezentacja oferty PZU SA
Lektorzy: specjalista Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach oraz przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Zmiana rozmiaru czcionki:

Zmiana rozmiaru czcionki:

Podziękowanie

Składam podziękowanie mieszkańcom Gminy Dalików za wieloletnią współpracę w okresie pełnienia przeze mnie funkcji Wójta Gminy Dalików.

Dziękuję za współpracę pracownikom Urzędu Gminy i wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicielom podmiotów gospodarczych, proboszczom parafii leżących na terenie Gminy Dalików oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pełniąc funkcję Wójta starałem się maksymalnie wykorzystać czas i pojawiające się możliwości, aby zapewnić Gminie rozwój. Mimo ograniczenia, jakim zawsze była szczupłość funduszy własnych, Gmina mocno zmieniła się na korzyść. Ostatnia kadencja i rok bieżący są szczególnie owocne w inwestycje. Nigdy dotąd rozmach inwestycyjny nie był tak duży. W bieżącym roku 45 % wydatków gminy to inwestycje, zamykają się one kwotą ponad 11 mln zł. Taka skala przedsięwzięć możliwa jest dzięki pozyskanym dotacjom, ponieważ nasza gmina jest w stanie wygospodarować tylko 880 tys. funduszy własnych. W czasie ostatniej kadencji pozyskanych zostało prawie 20 mln zł dotacji. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że jest to ogromna kwota w skali tak małej gminy. Dzięki niej gminna infrastruktura przeżywa okres intensywnego rozwoju zaplanowany również na rok przyszły. Takim dorobkiem mogą się pochwalić miasta i tylko nieliczne gminy wiejskie.

Życzę wszystkim dalszego rozwoju, wszelkiej pomyślności oraz poprawy standardu życia w przyszłości.

Paweł Szymczak

Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików otrzyma blisko 1 mln zł dofinansowania do budowy I etapu drogi gminnej Kuciny - Dąbrówka Górna - Gajówka-Kolonia w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W 2019 roku powstanie pierwszy kilometr tej drogi. Gmina nie mogła się ubiegać o dofinansowanie budowy dłuższego odcinka ze względu na przedłużająca się procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, która została rozpoczęta w maju 2018 roku i trwa do dziś.

Wniosek o dofinansowanie budowy drogi złożony przez Gminę Dalików we wrześniu 2018 r. przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej województwa łódzkiego.

LISTA WNIOSKÓW
Zmiana rozmiaru czcionki:

Podsumowanie Projektu „Bliżej Kultury”

 Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie z powodzeniem zrealizowała Projekt pn. „Bliżej Kultury”, na który otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska. W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące działania: spotkania muzyczne z regionalnymi zespołami amatorskimi, konkurs na zrobienie spotu pokazującego zbiory regionalne znajdujące się w zasobach GBP w Dalikowie, koncert poezji patriotyczno-religijnej i koncert Haliny Kunickiej.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

W Domaniewie został ukończony I etap budowy sali sportowej oraz 2 sal lekcyjnych przy szkole podstawowej. Prace prowadzi firma WODNER II Kazimierz Żurawski. Do tej pory zostały ukończone roboty murowe i dach. Trwają prace dotyczące montażu okien i wykonania tynków. Na rozbudowę obiektu Gmina Dalików pozyskała blisko 3 mln. środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików ogłosiła po raz trzeci przetarg na wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucinach o powierzchni 800 m2 oraz wykonanie zjazdu i dojścia dla pieszych z drogi krajowej. Oferty można składać do dnia 30 listopada 2018 r. Poprzednie dwa przetargi musiały zostać unieważnione. Pierwszy z powodu braku wykonawcy (nie wpłynęła żadna oferta), drugi z powodu wpłynięcia tylko jednej oferty na kwotę przewyższającą możliwości finansowe Gminy. Na sfinansowanie inwestycji Gmina pozyskała środki Unii Europejskiej w kwocie 160 633 zł.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie dotację w kwocie 108 476 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Dalikowie. Dotację otrzymają mieszkańcy, którzy do końca lipca 2018 roku złożyli w Gminie wnioski w tej sprawie. Dotacja wynosi do 50% kosztów budowy przyłącza, lecz nie więcej niż 3 000 zł. Całość inwestycji począwszy od przeprowadzenia procedury przetargowej, poprzez wykonanie robót budowlanych, aż do końcowego rozliczenia dotacji przeprowadzi Gmina Dalików. 

Zmiana rozmiaru czcionki:

Dobiega końca pierwszy etap budowy oczyszczalni ścieków w Dalikowie. W chwili obecnej trwają prace z zakresu branży architektoniczno-budowlanej. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji "EKOMEL" S.A. z Poddębic. 

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików zabiega o dofinansowanie do I etapu budowy drogi gminnej Kuciny - Dąbrówka Górna - Gajówka-Kolonia w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zgodnie z komunikatem Wojewody Łódzkiego wniosek Gminy Dalików złożony we wrześniu 2018 r. przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie poddany ocenie merytorycznej.

KOMUNIKAT WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Zmiana rozmiaru czcionki:

Gmina Dalików rozpoczęła rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Dalikowie. Wykonawcą prac jest firma WODNER II Kazimierz Żurawski. Pierwszy etap inwestycji obejmuje wykonanie fundamentów, murów oraz konstrukcji i pokrycia dachu. 

 

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniewku zakończyła realizację projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domaniewku". W ramach inwestycji wykonano sufit podwieszany, podłogę z płytek, pomalowano ściany i sufity, przebudowano dwa otwory drzwiowe wraz z montażem drzwi do zaplecza kuchennego, zamontowano parapety wewnętrzne oraz oświetlenie typu LED. Pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejksiej to 51 741 zł.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie ukończyła realizację projektu pn. "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie". W ramach inwestycji podniesiono konstrukcję murową i kominy, zamontowano nową więźbę drewnianą, wykonano nowe pokrycie, strop oraz sufit podwieszany, odtworzono tynki wewnętrzne oraz elewację zewnętrzną, zastosowano oświetlenia wewnętrzne i zewnętrzne typu LED oraz zamontowano klimatyzację. Pozyskane dofinansowanie to 141 740 zł.

Czytaj więcej...