Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
Zmiana rozmiaru czcionki:

Wójt Gminy  Paweł Szymczak i Pani Skarbnik  Maria Gajdowicz podpisali  w dniu
7 czerwca 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi umowę z  Ministerstwem Sprawiedliwości  w  sprawie  realizacji  zadań z Funduszu  Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Gminie Dalików została przyznana dotacja celowa w kwocie ponad 47 000 zł na zakup sprzętu służącego do udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy włączonych do KSRG. Gmina zakupi m.in. torby ratownicze, defibrylatory, pilarkę do drewna oraz sprzęt hydrauliczny.

 

Zmiana rozmiaru czcionki:

Zmiana rozmiaru czcionki:

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom to podstawowe zadanie, przed którym stają rodzice. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, zwłaszcza w okresie nasilonych prac polowych, pochłaniających rolnikom większość dostępnego czasu. 

APEL KRUS
Zmiana rozmiaru czcionki:

Od dnia 5 czerwca 2018 roku w Gminie Dalików obowiązują nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dalików zatwierdził Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

DECYZJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich

STAWKI OPŁAT za wodę i ścieki w Gminie Dalików

Zmiana rozmiaru czcionki:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DO POBRANIA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.)

Zmiana rozmiaru czcionki:
Obwieszczenie Starosty Poddębickiego z dnia 18 maja 2018 r. - dotyczy inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowie drogi gminnej nr 111052 E Domaniewek-Idzikowice-Woźniki

DO POBRANIA

Zmiana rozmiaru czcionki:

KOMUNIKAT Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dla Przedsiębiorców

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r.? Po tym terminie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpocznie usuwanie wpisów, które nie posiadają numeru PESEL. Usuwanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają identyfikację przedsiębiorcy. Przez kilka dni będzie zatem czas na upewnienie się, że wpis zawiera niezbędne dane. Jeżeli jednak zostaniesz wykreślony z CEIDG, będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Działając na podstawie art.191c paragraf 3 Kodeksu wyborczego informujemy, że do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego dla obszaru gminy Dalików został powołany Pan Sylwester Grzegorz Kisser.

 Paweł Szymczak
Wójt Gminy Dalików

Zmiana rozmiaru czcionki:

UWAGA Przedsiębiorco

Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu. 

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Rozpoczęły się prace przygotowawcze przed planowaną rozbudową Szkoły Podstawowej w Dalikowie. Ze względu na konieczność rozbudowy budynku szkoły w kierunku północnym, niezbędne jest przeniesienie mieszczącej się w tej części infrastruktury, w tym ogródka dydaktycznego z altanami oraz części utwardzonego terenu i płota. Do tej pory pracownicy szkoły wraz z rodzicami przesadzili większość roślin. Trwa również przygotowanie terenu pod nową lokalizację altan.

Zmiana rozmiaru czcionki:

W dniu 10 maja 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Dalików. Radni wraz z Wójtem Pawłem Szymczakiem, Sekretarzem Iwoną Szymańską, Kierownikiem CUW Wiesławem Łuczakiem oraz pracownikiem Urzędu Gminy Jadwigą Mikołajczyk złożyli wizyty w Szkole Podstawowej w Dalikowie oraz Szkole Podstawowej w Domaniewie. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z efektami realizowanego obecnie projektu „W Dalikowie uczymy z nutką technologii”.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

W dniu 4 maja 2018 r. Gmina Dalików zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska i Melioracji "EKOMEL" S.A. z Poddębic dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków w Dalikowie. Roboty budowlane zostaną wykonane do 15 kwietnia 2019 r. za kwotę ponad 5,6 mln zł. Na sfinansowanie inwestycji Gmina pozyskała środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na korzystnych warunkach.

Zmiana rozmiaru czcionki:

W Domaniewe rozpoczęła się budowa sali sportowej przy szkole podstawowej. Prace prowadzi firma WODNER II Kazimierz Żurawski.