Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Zmiana rozmiaru czcionki:

    

Zmiana rozmiaru czcionki:

W Domaniewie trwa budowa sali sportowej przy szkole podstawowej. Prace prowadzi firma WODNER II Kazimierz Żurawski, która kończy obecnie prace murarskie. Kolejnym etapem będzie wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu. Zaplanowane na ten rok prace prowadzą do wykonania obiektu w stanie surowym zamkniętym.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

W Domaniewie trwa budowa sali sportowej przy szkole podstawowej. Prace prowadzi firma WODNER II Kazimierz Żurawski, która kończy obecnie prace murarskie. Kolejnym etapem będzie wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu. Zaplanowane na ten rok prace prowadzą do wykonania obiektu w stanie surowym zamkniętym.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Ukończono prace przygotowawcze przed planowaną rozbudową Szkoły Podstawowej w Dalikowie. Ze względu na konieczność rozbudowy obiektu w kierunku północnym, niezbędne było przeniesienie mieszczącej się w tej części infrastruktury, w tym ogródka dydaktycznego z altanami oraz części utwardzonego terenu i płota. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru firmy, która będzie budowała szkołę.

Zmiana rozmiaru czcionki:

Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie. W chwili obecnej wykonywane są ławy fundamentowe pod zbiorniki uśredniające oraz budynek techniczny. Gmina planuje uruchomienie oczyszczalni najpóźniej w czerwcu 2019 roku.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Komunikat w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami

Starostwo Powiatowe w Poddębicach przypomina, że od dnia 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami , o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 201 r., poz. 992). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Kuciny - Dąbrówka Górna - Gajówka Kolonia"

OBWIESZCZENIE

Zmiana rozmiaru czcionki:

W  dniu 01 lipca 2018 roku odbyły się na stadionie sportowym w Dalikowie zawody  sportowo pożarnicze. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku OSP RP w Dalikowie oraz Wójt Gminy Dalików. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska pod przewodnictwem młodszego  aspiranta  Radosława Dudczaka przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach. W zawodach uczestniczyło łącznie 12 drużyn.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Zawiadamiamy wszystkich rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych suszą, iż szkody można zgłaszać na odpowiednim druku do Urzędu Gminy w Dalikowie – pokój nr 28, do dn. 13.07.2018 r.
Oszacowanie strat przez Gminną Komisję ds. szacowania szkód nastąpi wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia na odpowiednim druku faktu wystąpienia klęski suszy. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Dalikowie – pokój nr 28.
Do składanego wniosku o szacowanie strat rolnik musi dołączyć:
• oświadczenie o strukturze upraw z 2018 roku,
• oświadczenie o ilości zwierząt,
• wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 rok.

Zmiana rozmiaru czcionki:

Orkiestra Dęta OSP Dalików uświetniła swym występem Jubileusz 100-lecia Orkiestry Dętej OSP Kwiatkowice, którego obchody odbyły się 17 czerwca 2018 r. w parku  w Kwiatkowicach. Dalikowska orkiestra wykonała kilka utworów, a na zakończenie uroczystości zagrała wspólnie z pozostałymi orkiestrami doskonale wszystkim znany utwór pt. "Orkiestry Dęte". Wszystkim wykonawcom dyrygował Pan Dariusz Kossakowski, który w latach 2016 i 2017 został uhonorowany jako najlepszy kapelmistrz strażackich orkiestr dętych województwa łódzkiego.

Zmiana rozmiaru czcionki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie podpisała umowę z wykonawcą, który przebuduje dach świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie. Roboty budowlane wykona firma P.P.H.U. "Sikora" Paweł Sikora z Wartkowic. W ramach inwestycji zaplanowano podniesienie konstrukcji murowej i kominów, montaż nowej więźby drewnianej, ułożenie nowego pokrycia, stropu oraz sufitu podwieszanego, odtworzenie tynków wewnętrznych oraz elewacji zewnętrznej, zastosowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego typu LED oraz montaż klimatyzacji. 

Zmiana rozmiaru czcionki:

W dniu 19 czerwca 2018 r. Gmina Dalików zawarła umowy z wykonawcami zadania pn. "Budowa instalacji do produkcji energii odnawialnej na terenie gminy Dalików". Wykonawcą robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" jest firma 3energy LECH SZAFRAN z Łodzi, natomiast nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie pełniła firma ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ŁUKASZ BARYŁA z Krośniewic. 

Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane w dwóch etapach:

- do 31 sierpnia 2018 r. (montaż instalacji na posesjach osób, które zawarły z Gminą umowy dotyczące udziału w projekcie w 2016 roku oraz na budynku Szkoły Podstawowej w Dalikowie)   

- do 31 października 2018 r. (montaż instalacji na posesjach osób, które zawarły z Gminą umowy dotyczące udziału w projekcie w 2018 roku oraz na budynku SPZOZ w Dalikowie i stacji uzdatniania wody w Zdrzychowie).

Dokładny termin montażu instalacji na poszczególnych posesjach osób prywatnych firma bezpośrednio uzgodni z mieszkańcami.

Gmina Dalików dokona wyliczenia indywidualnego wkładu finansowego każdego z uczestników projektu i przekaże tą informację na piśmie drogą pocztową.

Zmiana rozmiaru czcionki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Dalików 55 600 zł dotacji na realizację programów edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dalikowie i Domaniewie. Dzięki tym środkom w roku szkolnym 2018/2019 zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, dzieci pojadą na wycieczki oraz wezmą udział w warsztatach, zajęciach lekcyjnych, akcjach terenowych oraz konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. 

WYNIKI KONKURSU